15 Haziran 2024 - Cumartesi

Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. İzmit/KOCAELİ

 
 

İlkyardım Eğitimi

İLKYARDIMCI SERTİFİKA EĞİTİMİ

Yasal Yükümlülük: 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 179 ncu maddesine göre yayınlanan İlk Yardım Yönetmeliği 4 ncü maddesi;


“İlkyardımcı : 
İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan en az Temel İlkyardım Kursu alarak ilkyardımcı sertifikası almış kişiyi, ifade eder.” Hükmüne amirdir.


Aynı Yönetmeliğin 16 nci maddesi

Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu Yönet-meliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.” 

Sürücü kursları ve ilkyardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği kurslarda verilecek ilkyardım eğitimleri, bu Yönetmeliğe göre sertifika almış eğitimciler tarafından verilmesi zorunlu olup, denetimleri müdürlük adına Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi tarafından yapılır.” Hükmüne amirdir.


Vereceğimiz Hizmetler

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde kuruluşumuz Sağlık Bakanlığından akreditedir ve “Temel İlkyardım Eğitimi” hizmetini vermektedir. Bu hizmet kendi eğitim salonumuz kullanılarak her türlü eğitim ve doküman imkanları sunularak verilmekte ve katılımcılara eğitim sonunda “İlkyardımcı Sertifikası” verilmektedir. Bu eğitimler; Sağlık Bakanlığının kurallarına göre; ilk defa Sertifika alacak işçiler için 16 saat, Yenileme Eğitimine alınacak işçiler için 8 saat olarak uygulanmaktadır.

 
Özel Kapsam Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Dan.Hiz. Ltd. Şti.  2024 © - Tüm Hakları Saklıdır
YENİŞEHİR MAHALLESİ ÖZDEN SOKAK No:22/2A İZMİT/KOCAELİ
Tel : +90(262) 322 47 12 – 14 - Fax: +90(262) 322 47 13 , e-mail: bilgi@kapsam.org